Τεχνική Εταιρεία Γ. & Δ. Πυργερής

Η «Γ. & Δ. ΠΥΡΓΕΡΗΣ Ο.Ε.» είναι μία εταιρεία γενικών κατασκευών που εδραιώνεται στον χώρο των κατασκευών από το 1986, με την τότε διακριτική επωνυμία «Δ. ΠΥΡΓΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

Ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Πυργερή, Μηχανικό – Εργολήπτη Δημοσίων Έργων και δραστηριοποιήθηκε στα δημόσια έργα, κυρίως στον χώρο των δικτύων τηλεπικοινωνιών.

Περισσότερα